Persoonlijke ontwikkeling & de stadswerkplaatsen

Persoonlijke-ontwikkeling-en-stadswerkplaatsen

De activiteiten van Samen Wageningen bieden veel kansen voor een brede doelgroep met een participatiebehoefte of verplichting, die meerwaarde en maatschappelijke waarde voor de stad oplevert. De samenwerkingspartners willen daarom hun rol pakken om samen met andere partijen te zorgen voor

  • een goede infrastructuur
  • een soepele doorgaande lijn
  • goede samenwerking
  • slimme verbindingen in de keten van participatie en bedrijvigheid (dagbesteding, talentontwikkeling, vrijwilligerswerk, stages / werkervaringsplekken, toeleiding naar werk).

Werkplaats concept

Werkplaatsen zijn plekken waar inwoners van verschillende participatieniveaus zichzelf ontwikkelen met een gedeelde passie: sport, koken, groen, klussen, techniek, ondernemen, etc. Door de gedeelde interesse ontstaat synergie bij de deelnemers en kunnen zij deskundigheid met elkaar delen. De werkplaatsen zorgen voor ontmoeting, (activerend) werk, vrijwilligerswerk en/of dagbesteding (met begeleiding) én productie van artikelen of resultaten die inkomsten in geld of andere waarde opleveren. Voorbeelden van werkplaatsen: Stadsatelier (Ons Huis), Kookatelier (de Nude), voetbalwerkplaats, Sociaal ondernemerswerkplaats (Thuis), Groene Vingers werkplaats en Cultuurwerkplaats.

Inloop-dagbesteding (dagactiviteiten - DACT)

Huizen van de Wijk Ons Huis en De Nude bieden laagdrempelige, activerende dagbesteding voor mensen met een (psychiatrische, lichamelijke of licht verstandelijke) beperking. Deelnemers komen voor dag structuur, activering en sociale contacten; ze werken - met begeleiding - naar vermogen mee in de ateliers, in de huishouding en bedrijfsvoering en doen mee met (re)creatieve activiteiten samen met mensen zonder beperking. Doel van de inloop-dagbesteding op een ontmoetingsplek is om mensen met een (lichte) ggz, Lvg, NAH of fysieke beperking zo 'normaal' mogelijk mee te kunnen laten doen aan activiteiten en om zinvolle bezigheden en werkzaamheden met en voor hen te ontwikkelen.

Toeleiden naar vrijwilligerswerk

VCW heeft een scala aan instrumenten om vrijwilligers te matchen. Er zijn echter inwoners die zonder ondersteuning niet tot vrijwilligerswerk komen of het vrijwilligerswerk niet kunnen behouden. Ook zijn er inwoners die niet (h)erkennen dat vrijwilligerswerk voor hen haalbaar is. Zij hebben meer ondersteuning nodig om tot een passende vrijwilligersplek te komen. Een team van vrijwillige coaches ondersteund door een coördinator biedt vraaggerichte ondersteuning op maat aan, waarbij de inwoner leidend is. VCW leidt deze mensen toe naar een passende plek door haar lokale netwerk van ongeveer 250 organisaties in verschillende sectoren variërend van sport tot zorg.

> Lees hier het volledige deelplan van Ontwikkelen van mensen / stadswerkplaatsen