Samen ouder en goed leven met dementie

goed-ouder-worden

Samen ouder in de buurt

Onze basis is: kennen en gekend worden, van betekenis willen zijn voor een ander, en intergenerationele interculturele contacten. Via buurtpunten organiseren en faciliteren we inloop -en ontmoetingsmogelijkheden, laagdrempelige ontmoetingen, en preventieve activiteiten (informatieve, culturele -en educatieve) voor zowel vitale als kwetsbare ouderen. Buurtpunten bieden ook goede mogelijkheden voor ontmoetingen tussen jong en oud en tussen verschillende groepen, bijvoorbeeld bij Akeleihof, Buurtse Bocht en in het Odensehuis.

Ook werken we samen:

  • als vraagbaak en informatiepunt op het terrein van praktische en mentale ondersteuning van ouderen;
  • bij het opzoeken, aanjagen en ondersteunen van nieuwe initiatieven en activiteiten. Het uitgangspunt is altijd: wat willen ouderen zelf en welke ondersteuning is hierbij gewenst?
  • bij het onderhouden van de bestaande buurtnetwerken en contacten met ouderengroepen (momenteel netwerk van 35 ouderengroepen). Dit is van belang voor onderlinge hulp en als signaleringspunt;
  • bij het onderhouden van contacten met mantelzorgers van mensen met dementie, buurtnetwerken en professionele netwerken binnen diverse sectoren;
  • bij het begeleiden en coaching van 25 -50 vrijwilligers.

Zelfstandig blijven

We voorzien buurtnetwerken met formele en informele passende hulp en ondersteuning. Ook onderhouden we bestaande buurtnetwerken waarin onderlinge hulp geboden wordt aan elkaar, én ontwikkelen we nieuwe buurtcirkels. Vaak met de inzet van vitale buurtbewoners en vrijwilligers van Studenten Platform Rode Kruis in de rol van buurt buddy's (maatjes op maat voor mensen met dementie).

Ook zijn we een signalerings -en informatiepunt op het terrein 'Goed leven met dementie' voor iedereen die er in het werk of privé mee te maken heeft. We zetten kortdurende, oplossingsgerichte ondersteuning in na een signaal uit het buurt -en of professionele netwerk. Zo kan de oudere weer zelfstandig verder kan, dan wel toegeleid wordt naar passende hulp of ondersteuning (o.a. inloop, activiteiten, eettafels, informele of formele zorg).

We werken met 'Gezond samen Ouder', een activiteitenprogramma ontwikkeld met het model positieve gezondheid. We werken mee aan een juiste verwijzing naar relevante informatiebronnen, en faciliteren van de beschikbaarheid van informatie over Gezond Samen Ouder & Goed leven met dementie thuis. En ontwikkelen we een dementiewijzer om relevante informatie (wie doet wat en hoe voor mensen met dementie en hun naasten, naar voorbeeld van andere gemeenten) makkelijker toegankelijk te maken. Het Geheugenhuis is hier een praktische uitwerking van.

Daarnaast bevorderen we kennisdeling. We organiseren informatie -en expertbijeenkomsten met specifieke thema's (bijvoorbeeld: inzet van technische hulpmiddelen, wat vraagt dit aan organisatie) en faciliteren netwerklunches voor geïnteresseerde professionals en vrijwilligers uit het Wageningse netwerk.

Dit levert samenwerking op

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan.

We zetten in op actieve kennisdeling als het gaat om het trainen en begeleiden van vrijwilligers, het combineren van informele en formele zorg, op vraag en gesignaleerde behoefte, etc. Door deze samenwerking is een professionaliseringsslag mogelijk die verder reikt dan een enkele organisatie, en komt ten goede aan zeer veel inwoners van Wageningen.

> Lees hier het complete deelplan van Samen ouder en goed leven met dementie

Samenwerkende partijen

Odensehuis, contactpersoon: Louisa Bosker

Solidez, contactpersoon: Ellen Scheenen

 

Foto van Mark Timberlake op Unsplash

Dit zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied: