Signaleren

signaleren

Iedereen maakt zich wel eens zorgen om een ander, maar weet soms niet met wie hij deze zorgen kan delen en om raad kan vragen. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners hebben hier mee te maken, helemaal sinds bijvoorbeeld steeds meer oudere mensen thuis (moeten) blijven wonen. Door op tijd te signaleren en aan eerder aan de bel te trekken, kun je (veel) ellende voorkomen.

Het Vrijwilligers Centrum Wageningen werkt in dit deelplan samen met Startpunt Wageningen, de gemeente Wageningen, de maatschappelijk werkers van Solidez, de ouderenwerkers, de Woningstichting, de Adviesraad Samenleving Wageningen en de Informatiemakelaar. Er wordt gewerkt aan meer bewustzijn en vaardigheden over signaleren voor vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners.

Met een aantal acties realiseren we concrete doelen:

  • Deskundigheid: training signaleren en verbinden
    Er wordt een laagdrempelige, korte basistraining signaleren georganiseerd voor vrijwilligers, mantelzorgers en buurtbewoners. Hierin komen onderwerpen naar voren als: gespreksvoering, privacy, observatie, feedback enz. Door te investeren in deskundigheid over signaleren weet men wat men kan met de signalen en waar men terecht kan.
  • Signaleringskaarten
    Er worden signaleringskaarten gemaakt toegesneden op Wageningen als hulpmiddel voor beroepskrachten en inwoners waar zij terecht kunnen om te sparren over een zorg of om iets te melden.

> Lees hier het complete deelplan van Signaleren

Samenwerkende partijen

Vrijwilligers Centrum Wageningen, Contactpersoon: Machteld Speets

Startpunt Wageningen, THUIS Wageningen

 

Foto van sameer ketkar op Unsplash