Taal en taalontwikkeling

taal-en-taalontwikkeling

Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen dan belemmert je dat in je dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan verminderde kansen op de arbeidsmarkt, gezondheid, het volgen van onderwijs, opvoeding, maatschappelijke zelfredzaamheid, niet kunnen communiceren met een digitaliserende overheid.

Eén op de negen Nederlanders tussen 16 en 65 jaar is laaggeletterd, en heeft lage rekenvaardigheden en digitale vaardigheden. Twee derde van die mensen heeft een Nederlandse achtergrond, een derde een migratieachtergrond. Welsaam biedt hen:

  • (Digi)Taalhuis
    Mensen die die problemen hebben met lezen, schrijven of met de Nederlandse taal kunnen nu op het spreekuur van het (Digi)Taalhuis terecht. De vraag van iemand is leidend: niet "wat moet u leren", maar "wat wilt u leren". In Nederland zijn inmiddels bij heel veel bibliotheken Taalhuizen gesitueerd. De samenwerking met stichting Lezen & Schrijven zorgt voor een onderbouwde en samenhangende aanpak.
  • Groepstaallessen
    Taalles in een groep is voor sommige migranten de beste leerweg. De groep geeft geborgenheid, men leert mensen kennen en oefent de taal in gesprekken. Gevorderden hebben soms behoefte aan meer structuur en kennis van grammatica; aanvullend aan, vóór of na inburgering. Ook zijn er mensen die niet voor hun inburgering kunnen slagen, maar wel de behoefte hebben om beter Nederlands te spreken. Laagdrempelige taalles in groepen voor beginners en gevorderden wordt door vrijwilligers aangeboden in Huis van de Wijk de Nude.
  • VoorleesExpress
    Stimulering van de taalontwikkeling in de thuissituatie door introductie van een voorleesritueel in gezinnen met kinderen van 2 tot 8 jaar waar sprake is van (risico op) een taalachterstand. Vrijwillige voorlezers komen gedurende twintig weken een uur in het gezin. Zij lezen voor en betrekken de ouders hierbij. Samen zoeken zij hoe de ouders na afloop van het project de taalontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren. De taal omgeving wordt verrijkt, het leesplezier neemt toe, de taalontwikkeling is vooruitgegaan en de ouders weten hoe zij verder kunnen in de thuissituatie.

> Hier lees je het complete deelplan van Taal en taalontwikkeling

Samenwerkende partijen

de Bblthk en Solidez

Contactpersoon (Digi)taalhuis: Liz Spit

Contactpersoon VoorleesExpress: Jose Tammer

Foto van LinkedIn Sales Solutions op Unsplash