Vluchtelingen

Foto van frank mckenna op Unsplash

Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte nieuwe statushouders is 50 á 70 per jaar, tenzij er onvoorziene ontwikkelingen zijn. Er zijn ruim 300 vluchtelingen zijn de afgelopen vijf jaren in Wageningen komen wonen. De werkgroep vluchtelingen heeft daarom unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als basisvoorziening opgenomen moet worden in Samen Wageningen.

Gekozen is met alle samenwerkende partijen voor een vernieuwde integrale benadering van vragen en problemen waar vluchtelingen tegenaan lopen die in Wageningen gehuisvest worden. In feite bestrijken die alle levensterreinen, waarbij hun achtergrond nog eens een extra belemmerende factor vormt. Een vreemde taal, een andere cultuur en een vluchtgeschiedenis vormen hindernissen die zo snel mogelijk geslecht moeten worden om hen volop te kunnen laten meedoen in onze samenleving. Een inclusieve benadering vormt dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes.

De gekozen aanpak is gebaseerd op de ervaring waarbij vrijwilligers van Vluchtelingenwerk in nauwe samenwerking met m.n. de gemeente statushouders via een Welkomstportaal op alle terreinen (huisvesting, inburgering, financieel, juridisch, gezondheid, zorg en kinderen) voorlichten, adviseren en voorbereiden. Waarbij zo snel mogelijk - ook door andere organisaties - m.b.v. een individueel 'toekomstplan' de statushouder verder lokaal begeleid en toegeleid kan worden.

> Lees hier het volledige deelplan Vluchtelingen

Samenwerkende partijen

VWON, VOD, Welkom in Wageningen, Gilde Samenspraak, Solidez, WH office, Vrijwilligers Centrum Wageningen, CSW en Compleet Mensenwerk, THUIS, de bblthk, het (Digi)Taalhuis, Remedia, Tinku en Ways Home.

 

Foto van frank mckenna op Unsplash