Voorkomen van schuld en armoede

armoede-voorkomen

Financiële en administratieve problemen komen in alle lagen van de bevolking voor. Van mensen zonder enige schuld die de eindjes nog net aan elkaar weten te knopen, tot mensen met een hoge schuldenlast. Bij kleine of grote problemen. Samen bieden wij directe hulp aan kwetsbare inwoners met vragen over of problemen met hun financiën en/of het toepassen van wetten en regels.

Vaak overziet een hulpvrager niet meer de feitelijke situatie waarin hij zich bevindt. Hierdoor ziet hij ook niet welke oplossing mogelijk is, en hoe die bereikt kan worden. Mensen die daartoe zelf niet (meer) in staat zijn, worden door ons geholpen het overzicht terug te krijgen en oplossingen te zoeken. Door bijvoorbeeld een gezamenlijke analyse van de inkomsten en uitgaven, kan mogelijk voorzien worden in aanvullende inkomsten (toeslagen, kwijtschelding etc.) en leren we nieuwe vaardigheden zowel administratief, financieel en gedragsveranderingen aan. Daarbij wordt ook hulp uit de omgeving van de hulpvrager gemobiliseerd. Daarmee neemt hun kwetsbaarheid af en zelfredzaamheid toe.

Samen bieden we volgende diensten aan:

 • Thuisadministratie
  Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Financiële of administratieve zaken zijn niet ieders hobby. En door omstandigheden kun je het overzicht kwijtraken. Bijvoorbeeld als je partner overlijdt, of als je gaat scheiden of je baan kwijtraakt. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften op je wachten, of dat er rekeningen zijn die je allang had moeten betalen.
  Vrijwilligers helpen de financiële zaken op orde te brengen en op orde te houden. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje. Daarna kun je zelf je weg vinden in je eigen administratie en financiën. Een hele zorg minder. Bijna iedereen voelt zich na korte tijd enorm geholpen en na langere tijd kunnen mensen vaak weer zelfstandig verder.
  Thuisadministratie kan zowel een kort- als langlopend traject zijn.
 • Maatschappelijk werk
  Voor inwoners van Wageningen met vragen op financieel gebied worden begeleid naar formele/informele zorg. Specifieke aandacht is er voor inwoners met meervoudige problemen en inwoners die zelf geen hulp zoeken. We bieden casemanagement en kortdurende psychosociale begeleiding gericht op empowerment. Daarnaast zorgen we voor een steunend netwerk en het aanleren van vaardigheden.
 • Schuldhulpmaatjes
  Gemotiveerde inwoners die in de schuldhulpverlening zitten of dreigen te komen, worden geholpen met administreren, budgetteren. Ook begeleiden we ze bij nodige gedragsverandering, zo nodig met hulp van het netwerk van hulpvrager. De coördinator koppelt een vrijwilliger aan de hulpvrager. Samen stellen ze een plan van aanpak op. De regie blijft bij de hulpvrager. Blijft aan tot dat hulpvrager en begeleider vinden dat het afgesproken resultaat is bereikt.
 • Sociaal raadslieden
  Vraag- en oplossingsgericht handelen. Na inventarisatie en analyse voeren ze een plan van aanpak uit, vaak samen met derden, afgestemd op de mogelijkheden van de klant. De Sociaal Raadslieden geven informatie en bieden advies en concrete hulp op sociaal-juridisch en financieel terrein.
 • Voedselbank en kledingbank
  In Wageningen leven mensen onder of rond de armoedegrens. Dan is er ondersteuning nodig bij de primaire levensbehoeften zoals voedsel en kleding. Daarmee verminderen we de dagelijkse zorgen, dragen bij aan welzijn (voeding), zelfrespect (verzorgde kleding), plezier en ontwikkeling (speelgoed en boeken). Hierdoor neemt het isolement van mensen en kinderen af. Zij kunnen sociaal meedoen ook bij verjaardagen en feestdagen. De Voedselbank en de Kledingbank werken uitsluitend met vrijwilligers, en met gratis verkregen materiaal (waarmee we verspilling tegengaan en een bijdrage aan het milieu leveren). Samenwerking met hulpverleners is nodig om de voortdurende problemen van de mensen op te lossen, wij verlenen noodhulp. Heel belangrijk is het om mensen met financiële problemen (bijv. betalingsachterstanden bij de huur) zo vroeg mogelijk te melden en mensen te verwijzen wanneer de problemen nog klein zijn.

> Lees hier het volledige deelplan van Voorkomen van armoede en schulden

Samenwerkende partijen

Solidez sociaal raadslieden, Buurtmaatschappelijk werk, Humanitas thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, Voedselbank, Kledingbank

Schuldhulpmaatje: Leontine van Eck

Voedselbank:  Anneke Sijbrand

Kledingbank : info@kledingbank.nl

 

Foto van Visual Stories || Micheile op Unsplash