Vraaggerichte hulp en ondersteuning

In onze maatschappij staan zelf- en samenredzaamheid van mensen centraal. Door verschillen in sociale- en economische positie, mogelijkheden, vaardigheden en netwerk én door plotselinge uitdagingen in het leven, is zelfredzaamheid niet voor iedereen in alle situaties haalbaar.

Te veel rekenen op het eigen oplossend vermogen kan averechts werken en leiden tot een stapeling van problemen. Daarom vinden bij het belangrijk om problemen op tijd te signaleren en op een laagdrempelige manier hulp te bieden. Wij werken aan deze thema's:

Foto: Roy Beusker