Vrijetijdsbesteding

vrijetijd

Door vrijetijdsactiviteiten aan te bieden en toegankelijk te maken, kunnen inwoners ontspannen, gelukkiger worden, vitaler zijn, sociale contacten aangaan én uit hun sociaal isolement komen.  Eenzaamheidsbestrijding is een belangrijk aandachtspunt: meedoen aan activiteiten buitenshuis kan een eerste stap zijn naar participatie.

Ook kan vrijetijdsbesteding goed ingezet worden als middel om andere doelstellingen te behalen. Denk aan het tegengaan van overgewicht, of het vertragen van het dementieproces door sport, spel en bewegen.

 • Cultureel aanbod bblthk
  De bibliotheek heeft een breed aanbod van culturele activiteiten die vrij toegankelijk zijn. Ook zijn zij actief met de Uit in Wageningen-agenda, om deze culturele activiteiten op de kaart te zetten. Sociaal werkers zorgen ervoor dat dit aanbod bij de doelgroep bekend is en dat men gestimuleerd wordt hieraan deel te nemen.
 • Kinderactiviteiten
  Kinderwerk wordt uitgevoerd in de wijken gebied Midden, de Nude en Oost (Patrimonium). Deze wijken kenmerken zich door een relatief lage sociaaleconomische status. Er wordt samengewerkt met de partners van Kind Centraal. Welke activiteiten worden georganiseerd is afhankelijk van de vraag en van signalen die uit de samenleving komen. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten.
 • Sportactiviteiten, o.a. voor mensen met een beperking
  Sport & Bewegen vormt een belangrijk onderdeel van het deelplan Vrijetijdsbesteding, omdat sport en bewegen steeds belangrijker wordt. Het is een doel en een middel, een speerpunt als het gaat om gezondheid, het tegengaan van overgewicht, stressreductie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, integratie en het vertragen van de gevolgen van ouderdom en dementie. Sportservice Wageningen, Solidez en MEE Veluwe gaan nog meer samenwerken om een impuls te geven aan de inzet van sport en bewegen als middel om zo sociale doelen te bewerkstelligen, met name voor doelgroepen die anders niet bereikt worden.
 • Sportbuurtwerk
  Een groep van 20 tot 30 jongeren uit de doelgroep lage sociaaleconomische status wordt in de wijken begeleidt. Met sportieve inzet - waaronder het begeleiden van kinderen bij sport en spelactiviteiten - versterken zij hun uitgangspositie in de samenleving; ze krijgen tegelijkertijd een gezondere leefstijl aangereikt, die ze als rolmodel voor kinderen en jongeren in de lage sociaaleconomische statuswijken weer doorgeven aan anderen.De Speelbus bijvoorbeeld, die staat voor ontspanning, plezier en ontmoeten voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Ook de ouders worden gestimuleerd om meer betrokken te zijn bij de activiteiten rondom de Speelbus. De Speelbus, en het leren samen spelen, stimuleert de ontwikkeling van kinderen op het gebied van persoonlijke groei, sociale en motorische aspecten.
 • Speel-o-theek en sportuitleen
  Alle partijen hebben materiële ondersteuning nodig voor hun (eigen of georganiseerde)activiteiten. Deze partijen maken toegang tot speelgoed en materieel mogelijk voor hen die dit niet zelf kunnen betalen of aanschaffen.
 • Vrijetijdsactiviteiten op ontmoetingsplekken
  Binnen en vanuit de ontmoetingsplekken is er een breed scala aan laagdrempelige activiteiten en burgerinitiatieven op het gebied van cultuur, creativiteit, sport en ontspanning waaraan inwoners kunnen deelnemen. Vanuit deze activiteiten en ontmoetingen ontstaat verbinding met elkaar, zo ontstaan vaak weer nieuwe ideeën en initiatieven.

> Het complete deelplan Vrijetijdsbesteding lees je hier

Samenwerkende organisaties

THUIS, Kind centraal, Speelotheek, Speelgoedbank, Odensehuis, Markt 17, de bbtlhk, Goal-trainers, Sportservice Wageningen, De Voetbalwerkplaats, Vluchtelingenwerk, Cultuurmakelaar, scholen, MEE Veluwe, WAAG, Ervaringsdeskundigen, studie- en studentenverenigingen

 

Foto van Etienne Girardet op Unsplash