Ontwerp zonder titel (9)

Thuis slaat brug tussen studenten en Welsaampartijen

Thuis Wageningen is actief binnen het studentennetwerk Green Active Network. Deelname aan dit netwerk zorgt er onder andere voor dat Thuis op informele wijze kennis en netwerk kan delen als het gaat om andere zaken op het gebied van leefbaarheid en preventie.

Door vertrouwensband komen problemen ter sprake

Er is een vertrouwensband tussen de organisaties binnen dit netwerk en omdat Thuis een stabiele factor is tussen wisselende besturen is ook het vertrouwen met Thuis groot. Tijdens bijeenkomsten en evenementen komen zaken als burnout, een levendige stad, schulden, woningnood, mentale problemen, drank en drugs gebruik wel eens ter sprake.

Studenten weten weg naar ondersteuning niet altijd te vinden

Thuis probeert op dat soort momenten een brug te slaan tussen de studenten, Welsaampartijen en Startpunt. Wat er gemerkt wordt is dat het netwerk omtrent de studenten vooral bestaat uit studenten, maar dat ze de weg naar hulp of ondersteuning niet altijd weten te vinden. Dat proberen we te versterken.

Wat is GAN

Dit netwerk bestaat uit verschillende groene organisaties en bundelen kennis, netwerk en kunde om duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen van de WUR, de gemeente en inwoners.

Meer informatie?

Contact: Tutku Yüksel (tutku@thuiswageningen.nl)

Afbeelding: Ijaz Rafi op Unsplash

Ook interessant!

Mother and daughter holding hands

Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zet in op netwerken voor ouders en gezinnen

Irini Boxma, kartrekker van Ontwikkeltafel Jeugd in Gezin vertelt: Binnen de ontwikkeltafel Jeugd in Gezin zetten we naast individuele hulp en ondersteuning – we vallen binnen cluster 3 – in op het versterken van netwerken en systemen van burgers. Wij doen dit op verschillende manieren, zodat er in Wageningen een breed aanbod bestaat en er…

Inwoners van Wageningen

Maatjesproject voor AZC bewoners

Nieuwkomers hebben vaak weinig contact met Nederlanders en geven aan dat ze het moeilijk vinden om in contact te komen. Het maatjesproject is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen. Wageningse inwoners gekoppeld aan AZC bewoners Het maatjesproject koppelt inwoners van Wageningen en vluchtelingen. Het maatjesproject was in eerste instantie bedoeld voor…