apartments-1845884_1920

Thuisbegeleiding: gesprekken zonder indicatie

Soms heeft iemand direct hulp nodig en is het niet werkbaar om eerst een goedkeuring of indicatie af te wachten. Daarom heeft Thuisbegeleiding van Solidez een potje om mensen te begeleiden nog vóórdat er een indicatie is.

Voorkomen administratieve rompslomp

Dit potje wordt gefinancierd vanuit het Perspectieffonds van Welsaam. Het helpt Thuisbegeleiders vertrouwen op te bouwen zodat een hulptraject gemakkelijker wordt aanvaard. Soms zijn problemen al opgelost voordat er een indicatie heeft plaatsgevonden. Het helpt bij het voorkomen van administratieve rompslomp voor zowel de hulpvrager als de hulpverlener.

Thuisbegeleiders helpen leven op de rit te krijgen

Thuisbegeleiders van Solidez bieden mensen hulp hun leven, gezin of huishouden weer op de rit te krijgen. Ze bieden hulp:

  • Als iemand bij de opvoeding van zijn kind of kinderen ondersteuning wil
  • Als bij iemand ingrijpende veranderingen in de leefsituatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van partner of kind
  • Als iemand zijn huishouden “weer op rolletjes” wilt laten lopen
  • Als iemand zijn financiën graag weer op orde heeft
  • Als iemand kampt met een fobie, overspannenheid of depressie
  • Als bij iemand het contact tussen gezinsleden onderling spanning oplevert
  • Als iemand wil leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte
  • Als iemand na opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis opnieuw een huishouden moet opzetten
  • Als iemand een opname wil voorkomen
  • Als iemand woonbegeleiding nodig heeft door een ernstige verslaving

Meer weten?

Esther van der Zee: e.vanderzee@solidez.nl

Afbeelding vanPexelsviaPixabay

Ook interessant!

IDO

IDO

Tegenwoordig kun je van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig. Kun je wel wat hulp gebruiken of ken je iemand die hulp nodig heeft? Kom langs in de bibliotheek. Wij denken met je mee en geven je informatie zodat je verder kunt. Wij…

happy_people

Inspiratiebijeenkomst Welzijn op recept

In de praktijk van de eerstelijnsgezondheidszorg komen veel mensen met klachten die geen medische oorzaak hebben, maar ontstaan vanuit sociale of emotionele vraagstukken. Of voelen mensen zich onwel door een leefstijl van slecht eten en weinig bewegen. Naar schatting gaat het bij de huisarts al om 30% tot 70% van de patiënten die zien dat…

digiding

Doe je digi-ding

Afgelopen maand is een nieuwe website gelanceerd: digidingen-desk.nl. Een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of…