apartments-1845884_1920

Thuisbegeleiding: gesprekken zonder indicatie

Soms heeft iemand direct hulp nodig en is het niet werkbaar om eerst een goedkeuring of indicatie af te wachten. Daarom heeft Thuisbegeleiding van Solidez een potje om mensen te begeleiden nog vóórdat er een indicatie is.

Voorkomen administratieve rompslomp

Dit potje wordt gefinancierd vanuit het Perspectieffonds van Welsaam. Het helpt Thuisbegeleiders vertrouwen op te bouwen zodat een hulptraject gemakkelijker wordt aanvaard. Soms zijn problemen al opgelost voordat er een indicatie heeft plaatsgevonden. Het helpt bij het voorkomen van administratieve rompslomp voor zowel de hulpvrager als de hulpverlener.

Thuisbegeleiders helpen leven op de rit te krijgen

Thuisbegeleiders van Solidez bieden mensen hulp hun leven, gezin of huishouden weer op de rit te krijgen. Ze bieden hulp:

  • Als iemand bij de opvoeding van zijn kind of kinderen ondersteuning wil
  • Als bij iemand ingrijpende veranderingen in de leefsituatie hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld een echtscheiding of verlies van partner of kind
  • Als iemand zijn huishouden “weer op rolletjes” wilt laten lopen
  • Als iemand zijn financiën graag weer op orde heeft
  • Als iemand kampt met een fobie, overspannenheid of depressie
  • Als bij iemand het contact tussen gezinsleden onderling spanning oplevert
  • Als iemand wil leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte
  • Als iemand na opname in een (psychiatrisch) ziekenhuis opnieuw een huishouden moet opzetten
  • Als iemand een opname wil voorkomen
  • Als iemand woonbegeleiding nodig heeft door een ernstige verslaving

Meer weten?

Esther van der Zee: e.vanderzee@solidez.nl

Afbeelding vanPexelsviaPixabay

Ook interessant!

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Integraal werken mogelijk met Inloopspreekuur Geldzaken

In 2019 heeft ontwikkeltafel Voorkomen van schulden en armoede onderzocht of een laagdrempelige inloopvoorziening voor geldzaken in Wageningen haalbaar is. Inwoners op de goede plek met vragen Kern van het idee is dat vrijwillige en professionele dienstverleners gelijktijdig op dezelfde plek aanwezig zijn, de inwoner is met zijn vraag of probleem dus altijd op de…

Ons huis

“Ik wil heel graag doorgroeien naar een betaalde baan, daar ben ik nu volop mee bezig.”

Mevrouw S. is 42 jaar en komt al vier jaar in Ons Huis in het kader van dagactivering (DACT). Een aantal jaren geleden liep ze vast in haar betaalde baan. Psychiatrisch verleden Als jonge vrouw kreeg ze last van psychoses waardoor ze niet meer in staat was haar opleiding af te ronden. In de jaren…