you-x-ventures-m2TU2gfqSeE-unsplash

Toetsingscommissie

De toetsingscommissie bekijkt de voorstellen en beoordeelt of ze voldoen aan de bestedingsvoorwaarden. Voor aanvullende vragen, neemt een van de leden contact op met de indiener.

De commissie heeft een overzicht van alle binnengekomen aanvragen en plaatst in het perspectief van wat speelt in de samenleving en Welsaam. Je kunt daarbij denken aan de actuele hiaten of het huidige budget. De commissie maakt een prioriteringslijst van aanvragen die zij voorstellen om te honoreren. Indien de commissie er niet uitkomt, leggen ze hun overwegingen voor aan de kerngroep. Uiteindelijk is de kerngroep bij machte om het voorstel van de toetsingscommissie te bekrachtigen. De penvoerder stuurt de bundeling van aanvragen uiterlijk 1 december op naar de gemeente.

Ook interessant!

schulddienstverlening

Bestedingsvoorwaarden

Toon aan welk huidig uitvoeringsplan het project kan verbeteren of vervangen De bonus is bestemd om te experimenteren met innovatieve uitvoeringsprojecten die, indien succesvol, bestaande processen kunnen vervangen. Bijvoorbeeld doordat ze beter en efficiënter zijn of meer resultaat behalen. Draag bij aan één van de hiaten De hiaten die in 2019 zijn geconstateerd: Armoede, tienerwerk,…