Happy diverse people together in the park

Vluchtelingen

De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als “basisvoorziening ” opgenomen moet worden in Samen Wageningen.

Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte nieuwe statushouders is 50 à 70 per jaar, tenzij er onvoorziene ontwikkelingen zijn. Ruim 300 vluchtelingen zijn de afgelopen 5 jaren in Wageningen komen wonen.

Gekozen is met alle samenwerkende partijen voor een vernieuwde integrale benadering van alle vragen en problemen waar vluchtelingen die in Wageningen gehuisvest worden tegenaan lopen. In feite bestrijken die alle levensterreinen, waarbij hun achtergrond nog eens een extra belemmerende factor vormt. Een vreemde taal, een andere cultuur en een vluchtgeschiedenis vormen hindernissen die zo snel mogelijk geslecht moeten worden om hen volop te kunnen laten meedoen in onze samenleving. Een inclusieve benadering vormt dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes.

De gekozen aanpak is gebaseerd op de ervaring waarbij vrijwilligers van Vluchtelingenwerk in nauwe samenwerking met m.n. de gemeente statushouders via een Welkomstportaal op alle terreinen (huisvesting, inburgering, financieel, juridisch, gezondheid, zorg en kinderen) voorlichten, adviseren en voorbereiden. Waarbij zo spoedig mogelijk – ook door andere organisaties – m.b.v. een individueel “toekomstplan” de statushouder verder lokaal begeleid en toegeleid kan worden.

Samenwerkende partijen

VWON, VOD,Welkom in Wageningen, Gilde Samenspraak, Solidez, WH office, Vrijwilligers Centrum Wageningen, CSW en Compleet Mensenwerk, THUIS, de bblthk, het (Digi)Taalhuis, Remedia, Tinku en Ways Home.

Lees hier het volledige deelplan Vluchtelingen

Ook interessant!

_MG_5523 A4-kl

Samen ouder en goed leven met dementie

Door samen de uitvoering van dit programma op te pakken bundelen we de expertise op het terrein van sociaal werk, ouderenwerk, psychologische begeleiding (zie deelplan preventieve ondersteuning), mantelzorg ondersteuning, omgaan met mensen met dementie en hun naasten en het organiseren van praktische ondersteuning in het normale dagelijkse bestaan. We zetten in op actieve kennisdeling als…

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling

Een burenconflict heeft negatieve impact op leefbaarheid, gezondheid, werk, participatie. Buurtbemiddeling beoogt partijen in een rechtstreeks gesprek tussen partijen te begeleiden in de richting van oplossingen die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Partijen zelf blijven verantwoordelijk voor de oplossingen en afspraken. Buurtbemiddeling werkt preventief, voorkomt escalatie en juridisering en ontlast de politie en andere handhavers.…

h-ng-c-h-i-hQg65xz5Cos-unsplash

Ontmoetingsactiviteiten

We faciliteren, ondersteunen en begeleiden (preventieve) activiteiten gericht op: ontmoeten en meedoen van betekenis zijn voor anderen initiatieven van inwoners samenwerking in de wijk verbinden van inwoners aan netwerken in de wijk en vice versa betrokkenheid van ouders bij de activiteiten van hun kinderen buurtmaatschappelijk werk stedelijk aanbod voor jongeren van 13-27 jaar Het grootste…