Juk van indiceringen

Thuisbegeleiding onder druk

Sinds afgelopen zomer moeten de thuisbegeleiders van Solidez die WMO zorg leveren, zich per minuut verantwoorden. Daarnaast merken we dat de indicaties voor kortere periodes en voor minder uren worden afgegeven. Hierdoor komt de zorg onder druk en daarmee ook de zorgverleners en cliënten. Reistijd en administratie vallen niet in de declarabele uren. Maar bij korte en kleine indicaties neemt dit een relatief groter deel in beslag. Indicaties en her-indicaties zorgen voor grote onrust en onzekerheid bij cliënten, die bang zijn hun houvast te verliezen. Bovendien moeten ze telkens met de billen bloot

Een herindicatie is prijzig, het kost een hulpverlener veel tijd en daarnaast is er een WMO consulent die zich in de casus moet verdiepen. De tijd die besteed wordt aan formulieren gaat ten koste van de tijd voor de cliënt.

De gevolgen

Indicaties worden bepaald door middel van het zogenaamde keukentafelgesprek met een WMO consulent. Tegenwoordig zijn deze gesprekken digitaal in verband met Corona. In het keukentafelgesprek wordt een lange lijst met vragen doorgenomen, gericht op wat een cliënt niet zelfstandig kan. Dit wordt vaak als erg belastend ervaren, of zelfs als een verhoor. Doorgaans schaamt een cliënt zich voor zijn/haar onvermogen en het is pijnlijk dit bij herhaling aan onbekenden te moeten toegeven. Ook het gevoel beoordeeld te worden of ze het wel echt nodig hebben, maakt dat men zich niet altijd serieus genomen voelt. Een wanhopige cliënt schrijft ons hierover:

“ Het kost me veel en veel te veel om iedere keer die spanningen te voelen bij alles wat te maken heeft met de gemeente.  Dat nekt me. Ik kan niet meer. Het gevoel vanuit de gemeente…de toon, het continu moeten verantwoorden, uitleggen, verdedigen. Het is op. Ik schaam me tegenover anderen om te moeten zeggen: het gaat niet goed met mij. Hoe lang zeg ik dit al? Alsof ik een keuze maak…”

Het frustreert niet alleen de cliënt, maar ook de hulpverlener, dat er korte indicaties worden afgegeven terwijl duidelijk is dat sommige problemen niet zomaar weg zijn. Her-indicaties leveren voor cliënten onnodig veel extra spanning op. Bovendien kunnen psychische problemen vaak een grillig verloop hebben: de ene keer gaat het goed en is een half uurtje genoeg en de andere keer zit het tegen en is zelfs twee uur te kort. Gelukkig kunnen de minuten van de indicatie wel flexibel worden ingezet gedurende de looptijd van de indicatie.

Hoe het anders kan

Wat als deze hulp zonder indicering afgegeven zou kunnen worden? Als basisvoorziening, waardoor de thuisbegeleider de hulp kan opschroeven waar nodig en afschalen waar dat mogelijk is. Dan kunnen we ons zonder tijdsdruk richten op rust en herstel in plaats van op het papierwerk, zonder een uur teveel in te zetten.

Als Thuisbegeleiding een basisvoorziening zou zijn, dan zouden we cliënten beter, flexibeler en positiever kunnen helpen, aansluitend bij hun kracht in plaats van bij hun onvermogen. Het scheelt veel spanning, stress en schaamte. En het scheelt veel tijd en geld. ( tot wel 20%!)

Graag gaan we met de gemeente in gesprek om dit mogelijk te maken!

Ook interessant!

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.