Overzicht_mensen_opening

Voorlichting en Cursussen

Welsaam organiseert op allerlei gebied cursussen en voorlichting. Iedereen die een training of cursus heeft waar voldoende vraag naar is, kan een aanvraag indienen bij het Perspectieffonds.

Welsaam cursussen en voorlichting:

Centering Pregnancy

Prenatale voorlichting, gericht op gezond zwanger zijn, de bevalling en beginnend ouderschap vooraanstaande (kwetsbare) ouders is een wettelijke verplichting. Daarnaast biedt de Bakermat de mogelijkheid om een e-healthrelatiecursus “Gezonde relaties” in combinatie met groepslessen (o.a. met “ervaringsdeskundigen”) te volgen bij geregistreerd partnerschap/huwelijk of plannen hiervoor.In deze groepsconsulten is aandacht voor leefstijl, zwangerschap, aanstaand ouderschap en de kansom een sociaal netwerk op te bouwen en / of te vergroten met mensen van verschillendeachtergronden in dezelfde levensfase.

Organisatie: De Bakermat, Contactpersoon: Monique Lenselink

 

Preventie, voorlichting en informatie voor jeugd is gebundeld in het Jongeren Informatie Punt (JIP) (13 tot 27 jaar)

Het aanbod voorlichtingen voor jongeren in het algemeen is:
– Seksualiteit/zwangerschap/diversiteit (VGGM, Bakermat, Shout, MEE)
– Verslaving, roken, alcohol, drugs en gaming (Iriszorg)
– Persoonlijkheidsontwikkeling en GGZ (Indigo)
– Social media, sexting (Solidez)
– Budgettering en schuldenpreventie (Solidez, MEE)

De voorlichting wordt grotendeels op het Pantarijn gegeven op basis van de vraag.Het JIP is een plek voor jongeren waar zij alle informatie kunnen halen die zij nodig hebben, opalle leefgebieden die voor jongeren belangrijk zijn (vriendschap en seksualiteit,roken/alcohol/drugs, mantelzorg, GGZ, budgettering, rechten, etc.).

Het JIP is niet één fysiekpunt, maar JIP is aanwezig daar waar jongeren ook zijn, dus op school, op straat, bij evenementen, in de bblthk, in het Startpunt en in het Jongerencentrum.

Daarnaast is het JIP digitaal zeer goed enlaagdrempelig te bereiken voor jongeren. Het JIP is bereikbaar op de grote social media kanalen (momenteel Facebook, Instagram en Whatsapp) en het JIP kent digitaal geen openingstijden ofsluitingstijden. Dit betekend dat er altijd (dus, vooral, ’s avonds en begin van de nacht) het JIP tebereiken is.

Ook signaleert het JIP de trends en tendensen die er zijn onder jongeren op hun leefgebieden.Als informatieverstrekker en signaleerder voor jongeren in Wageningen heeft het JIP eencentrale rol bij het onderdeel “voorlichtingen en cursussen”. Scholen, maar ook jongeren en ouders en andere organisaties kunnen hier terecht voor de voorlichtingen en cursussen.

Organisatie: Solidez Jongerenwerk,Contactpersoon: Alex Looijen

 

Ambulant Jongerenwerk

Het ambulant jongerenwerk is een out-reachend jongerenwerk-programma en is aanwezig opde plekken waar jongeren zijn, op tijden dat zij er ook zijn, dat betekent “s middags en (vooral) “savonds op straat op de hangplekken en andere vindplaatsen.Het ambulant jongerenwerk signaleert wat er speelt onder de jongeren en geeft preventief informatie aan de jongeren (hier is een sterke relatie met het JIP). Ook bemiddelt het ambulantjongerenwerk bij overlast van (hang)jongeren. Het ambulant jongerenwerk werkt nauw samenmet alle andere organisaties (Iriszorg, politie, buurtplatforms, MEE en dergelijke) om vroegtijdigsignalen op te pakken en preventieve acties in te zetten (drugsvoorlichting op straat, psychischeproblemen, dakloosheid e.d.).

Organisatie: Solidez Jongerenwerk,Contactpersoon: Alex Looijen

Samenwerkende partijen

Startpunt Wageningen,Solidez Welzijn, De Bakermat

Lees hier het complete deelplan van Voorlichting en Cursussen

Ook interessant!

samenwerken categorie 4, doel 1

Mobiliseren van vraag en aanbod vrijwilligers

Dit deelplan heeft als doel: De inwoner die aan de slag wil als vrijwilliger heeft in korte tijd een passende match. Dit gebeurt door de digitale vacaturebank en door mensen te begeleiden, te adviseren en te scholen in het vrijwilligerswerk. Wageningers die een beperkt netwerk hebben en weinig financiële middelen, kunnen eenvoudig een beroep doen…

casus 3 informele hulp

Informeren

Wij richten ons op alle inwoners van Wageningen en organisaties die betrokken zijn in het sociale domein. Deze drie doelen zijn voor ons belangrijk: – Gebruikersvriendelijke digitaleinformatie – Digitale interactie op buurtniveau – Laagdrempelige digitaal matching van informele burenhulp Om onze doelen te bereiken, zijn er 4 belangrijke activiteiten en functies: 1. Informatiemakelaar 2. Digitale…

omslagfoto doel 3 categorie 2

Signaleren

Door op tijd te signaleren en aan eerder aan de bel te trekken voorkom je veel ellende. Dit deelplan gaat over hoe we ditrealiseren. Iedereen maakt zich wel eens zorgen om een ander maar weet soms niet met wie hij deze zorgen kan delen en om raad kan vragen. Veel vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners hebben…