casus 2 informele hulp

Vrijetijdsbesteding

Door activiteiten aan te bieden en toegankelijk te maken waar mensen in hun vrije tijd aan deel kunnen nemen, kunnen inwoners ontspannen, gelukkiger worden, vitaler zijn, sociale contacten aangaan en uit hun sociaal isolement komen. Eenzaamheidsbestrijding is een belangrijk aandachtspunt; meedoen aan activiteiten buitenshuis is de eerste stap naar participatie. Daarnaast kan vrijetijdsbesteding ingezet worden als middel om andere doelstellingen te behalen, zoals het tegengaan van overgewicht of het vertragen van het dementieproces door sport, spel en bewegen.

Samenwerkingspartijen

THUIS, Kind centraal, Speelotheek, speelgoedbank, Odensehuis, Markt 17, bbtlhk, Goal-trainers, Sportservice Wageningen, De Voetbalwerkplaats, Vluchtelingenwerk, Cultuurmakelaar, scholen, MEE Veluwe, WAAG, Ervaringsdeskundigen, studie- en studentenverenigingen

Afgestemd aanbod van (vrijetijds-)activiteiten op ontmoetingsplekken

Binnen en vanuit de ontmoetingsplekken is er een breed scala aan laagdrempelige activiteiten en burgerinitiatieven op het gebied van cultuur, creativiteit, sport en ontspanning waaraan inwoners kunnen deelnemen. Vanuit deze activiteiten en ontmoetingen ontstaat verbinding met elkaar en ontstaan vaak weer nieuwe ideeën en initiatieven.

Cultureel aanbod bblthk

De bibliotheek heeft een breed aanbod van culturele activiteiten die vrij toegankelijk zijn. Ook zijn zij actief met de Uit in Wageningen agenda, om deze culturele activiteiten op de kaart te zetten. Sociaal werkers zorgen ervoor dat dit aanbod bij de doelgroep bekend is en dat men gestimuleerd wordt hieraan deel te nemen.

Kinderactiviteiten

Kinderwerk wordt uitgevoerd in de wijken gebied Midden, de Nude en Oost (Patrimonium). Deze wijken kenmerken zich door een relatief lage SES. Er wordt samengewerkt met de partners van Kind Centraal. Welke activiteiten worden georganiseerd is afhankelijk van de vraag en op basis van signalen die uit de samenleving komen. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten.

Sportactiviteiten (o.a. voor mensen met een beperking)

Sport & Bewegen vormt een belangrijk onderdeel van het deelplan Vrijetijdsbesteding, omdat sport en bewegen ook steeds belangrijker wordt in de samenleving. Het is een doel en een middel, een speerpunt als het gaat om gezondheid, het tegengaan van overgewicht, stressreductie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, integratie en het vertragen van de gevolgen van ouderdom en dementie. Sportservice Wageningen, Solidez en MEE Veluwe gaan nog meer samenwerken om een impuls te geven aan de inzet van sport en bewegen als middel om zo sociale doelen te bewerkstelligen, met name voor doelgroepen die anders niet bereikt worden.

Sportbuurtwerk –Een groep van 20 tot 30 jongeren uit de doelgroep lage SES (sportcoaches) wordt in de wijken begeleidt. Door middel van sportieve inzet – waaronder het begeleiden van kinderen bij sport en spelactiviteiten – versterken zij hun uitgangspositie in de samenleving; ze krijgen tegelijkertijd een gezondere leefstijl aangereikt, die ze als rolmodel voor kinderen en jongeren in de lage SES wijken weer doorgeven aan anderen.De Speelbus – staat voor ontspanning, plezier en ontmoeten voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Ook de ouders worden gestimuleerd om meer betrokken te zijn bij de activiteiten rondom de Speelbus. De Speelbus, en het leren samen spelen, stimuleert de ontwikkeling van kinderen op het gebied van persoonlijke groei, sociale en motorische aspecten.

Speelotheek en sport-uitleen:

Partijen binnen vrijetijdsbesteding zoals inwoners, scholen, verenigingen, clubs, en wijken, hebben materiële ondersteuning nodig voor hun (eigen of georganiseerde)activiteiten. Deze partijen maken toegang tot speelgoed en materieel mogelijk voor hen die dit niet zelf kunnen betalen of aanschaffen.

Het complete deelplan Vrijetijdsbesteding lees je hier.

Ook interessant!

Foto: Esther Meijer

Persoonlijke ontwikkeling en de stadswerkplaatsen

De activiteiten van Samen Wageningen bieden veel kansen voor een brede doelgroep met een participatiebehoefte of verplichting, die meerwaarde en maatschappelijke waarde voor de stad oplevert. De samenwerkingspartners willen daarom hun rol pakken om samen met andere partijen te zorgen voor een goede infrastructuur, een soepele doorgaande lijn, goede samenwerking en slimme verbindingen in de…

Happy diverse people together in the park

Vluchtelingen

De werkgroep “vluchtelingen” heeft unaniem vastgesteld dat de eerste opvang en begeleiding van statushouders als “basisvoorziening ” opgenomen moet worden in Samen Wageningen. Vanwege de wettelijke taakstelling voor huisvesting heeft de gemeente Wageningen de verantwoordelijkheid om te zorgen voor opvang en begeleiding van de statushouder naar een plek in de lokale samenleving. Het aantal verwachte…

Foto: Esther Meijer

Infrastructuur meedoen

Het versterken van de samenleving, zorgen dat iedereen mee kan doen en het voorkomen van uitsluiting gebeurt niet vanzelf; dat is mensenwerk. Van de persoon zelf, buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en vele anderen. Die brengen verbindingen tot stand met de samenleving en tussen degenen die niet online of in beeld zijn, niet de deur uitkomen en…