Training Verbindende Communicatie

Vrijwilligers Academie Wageningen

De Vrijwilligers Academie organiseert het hele jaar door on- en offline scholing en training voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerscentrum Wageningen (VCW) werkt hierin samen met een veelheid aan partners en Wageningse ZZP trainers. Partners zijn o.a. het Odensehuis, Thuis, Sportraad, Mantelzorg Wageningen en Humanitas. Zo organiseert VCW de Welsaam basistraining voor beginnende zorgvrijwilligers. Tenslotte, om beter vroegtijdig te kunnen signaleren werkte VCW samen aan meer bewustwording en training met het Startpunt, de gemeente Wageningen en Solidez welzijn.

Chiljon Teer:

“In de zomer van 2020 had ik afgesproken met een medewerker van VCW. Mijn voornaamste doel van het gesprek was erachter komen wat voor soort vrijwilligerswerk bij mij past. Dankzij goede vragen van die persoon en écht naar mijn verhaal te luisteren is dat gelukt! Het gesprek heb ik als zeer prettig en nuttig ervaren. Het werk wat ik sindsdien doe vind ik nog steeds prachtig. Óók geeft het mij enorm veel voldoening. Geregeld heb ik contact met iemand van het VCW, om van alles en nog wat te kunnen bespreken rondom het werk. Deze mogelijkheid is een EXTRA groot pluspunt van VCW!”
Camila bij Stadsboerderij:

Camila kwam vanuit Chili naar Wageningen. Astrid hielp haar om vrijwilligerswerk te vinden. Zodat zij haar Nederlands kon oefenen en mensen leerde kennen. Zij startte de zomer als vrijwilliger bij het Groene Wiel en de Stadsboerderij. Nog steeds gaat zij naar beide plekken met veel plezier. Jan Bakker van de Stadsboerderij Wageningen: “Het gaat uitstekend met Camila. Ze ziet de dingen goed wat er moet gebeuren. Afgelopen zaterdagmorgen heeft ze inderdaad alleen als vrijwilliger gewerkt. Ik had haar vooraf wel geïnformeerd en ik ben in de loop van de morgen nog even wezen kijken. Maar alles draaide perfect. Ik zie dat Camila ook plezier in haar werk heeft.”

Ook interessant!

Happy diverse people together in the park

Wageningen Dementievriendelijk

Met de pilot Wageningen Dementievriendelijk realiseert het Odensehuis samen met VCW, Platform Ouderen, Woonadviescommissie, Solidez, Politie, Woningstichting, zorgorganisaties, casemanagers en ketenregisseur van dementienetwerk, onderwijs en kerken een dementievriendelijke samenleving waarin de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kan worden verbeterd en de zorg en ondersteuning beter kan worden afgestemd op de…

Tutku Yüksel, Ottelien Groenenbert en Ellen Scheenen in Ons Huis

Heb je een goed idee voor de buurt of stad? Doe het samen met WageningenDOET

Sinds een aantal weken werkt WageningenDOET aan ideeën en initiatieven uit de wijk. Inwoners van Wageningen met een goed idee voor buurt of stad kunnen terecht bij het team van WageningenDOET. Of het nu gaat om fruitbomen in de wijk door operatie Steenbreek, knaagdierhokken voor de Stadsboederij of een spelletjesmiddag in een Huis van de…

Wageningen Inclusief

Wageningen Inclusief

De werkgroep Wageningen Inclusief is een praktische werkgroep die zich richt op signalen uit de stad die wijzen op de beperking van inclusiviteit en toegankelijkheid. De werkgroep brengt hier verbetering in Acties en samenwerkingen Wageningen Inclusief Wageningen Inclusief heeft er in samenwerking met ruimtelijke ordening van de gemeente en de wethouder voor gezorgd dat de…