Happy diverse people together in the park

Wageningen Dementievriendelijk

Met de pilot Wageningen Dementievriendelijk realiseert het Odensehuis samen met VCW, Platform Ouderen, Woonadviescommissie, Solidez, Politie, Woningstichting, zorgorganisaties, casemanagers en ketenregisseur van dementienetwerk, onderwijs en kerken een dementievriendelijke samenleving waarin de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kan worden verbeterd en de zorg en ondersteuning beter kan worden afgestemd op de persoonlijke leefwereld. Dit alles vanuit de Sociale benadering van dementie (grondlegger Anne Mei The). Dat wil zeggen: 

  • een gemeente waar mensen met dementie zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en meedoen in de (lokale) samenleving;
  • een sociaal gezonde wijk waar mensen met dementie en hun mantelzorgers  erbij horen en een actieve rol spelen;
  • een wijk waar overbelasting bij mantelzorgers verminderd wordt, doordat er meer aandacht, begrip, ontmoeting en hulp in de buurt is;
  • een gemeente waarin mantelzorgers zich minder alleen voelen staan in de zorg voor hun naaste een gemeente waar vereenzaming tegengegaan wordt, doordat het sociale netwerk van de inwoner met dementie en zijn/haar mantelzorger in stand gehouden en versterkt wordt.

“Na afloop van een buurtgesprek zei een mantelzorger die het gesprek met zijn buren aan was gegaan over de dementie van zijn vrouw, opgelucht te zijn. Hij vind het fijn dat hij zo zijn verhaal kon vertellen. Hij gaf eveneens aan dat hij nu weet hoe anderen over de situatie denken en dat hij het gevoel heeft gekregen dat zijn sociaal vangnet is vergroot. Doordat de andere medebewoners zijn situatie nu begrijpen, hebben ze al aangegeven hulp te willen bieden indien gewenst.”

Meer weten?

Contact: Louisa Bosker (louisa.bosker@odensehuisgelderland.nl of 06 43 89 04 32)

Ook interessant!

Tutku Yüksel, Ottelien Groenenbert en Ellen Scheenen in Ons Huis

Heb je een goed idee voor de buurt of stad? Doe het samen met WageningenDOET

Sinds een aantal weken werkt WageningenDOET aan ideeën en initiatieven uit de wijk. Inwoners van Wageningen met een goed idee voor buurt of stad kunnen terecht bij het team van WageningenDOET. Of het nu gaat om fruitbomen in de wijk door operatie Steenbreek, knaagdierhokken voor de Stadsboederij of een spelletjesmiddag in een Huis van de…

Training Verbindende Communicatie

Vrijwilligers Academie Wageningen

De Vrijwilligers Academie organiseert het hele jaar door on- en offline scholing en training voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerscentrum Wageningen (VCW) werkt hierin samen met een veelheid aan partners en Wageningse ZZP trainers. Partners zijn o.a. het Odensehuis, Thuis, Sportraad, Mantelzorg Wageningen en Humanitas. Zo organiseert VCW de Welsaam basistraining voor beginnende zorgvrijwilligers. Tenslotte, om…

Wageningen Inclusief

Wageningen Inclusief

De werkgroep Wageningen Inclusief is een praktische werkgroep die zich richt op signalen uit de stad die wijzen op de beperking van inclusiviteit en toegankelijkheid. De werkgroep brengt hier verbetering in Acties en samenwerkingen Wageningen Inclusief Wageningen Inclusief heeft er in samenwerking met ruimtelijke ordening van de gemeente en de wethouder voor gezorgd dat de…