Tutku Yüksel, Ottelien Groenenbert en Ellen Scheenen in Ons Huis

Heb je een goed idee voor de buurt of stad? Doe het samen met WageningenDOET

Sinds een aantal weken werkt WageningenDOET aan ideeën en initiatieven uit de wijk. Inwoners van Wageningen met een goed idee voor buurt of stad kunnen terecht bij het team van WageningenDOET. Of het nu gaat om fruitbomen in de wijk door operatie Steenbreek, knaagdierhokken voor de Stadsboederij of een spelletjesmiddag in een Huis van de Wijk, WageningenDOET ondersteunt alle initiatieven van inwoners in Wageningen. Door samen aan de slag te gaan maken we Wageningen socialer en mooier.

In deze Coronacrisis ontdekken we meer dan ooit dat Wageningen barstensvol sociale en initiatiefrijke mensen zit. WageningenDOET is de plek waar deze inwoners terecht kunnen met grote of kleine ideeën. “Het maakt niet uit hoe klein dan ook, kom met je initiatieven naar een van ons, zo werken we samen aan een duurzamere stad Wageningen!”, zegt Tutku Yuksel, een van de aanspreekpunten voor WageningenDOET.

Heb je een initiatief voor de hele stad? Ook dan kun je terecht bij WageningenDOET. Daarnaast heeft WageningenDOET een grote achterban in de wijk, maar ook organisaties in het sociaal domein, studenten, het bedrijfsleven en andere belangrijke netwerken. Een koppeling aan de juiste partij voor de ontwikkeling van een idee is dan snel gemaakt!

Sociaal

De mensen achter WageningenDOET ondersteunen, begeleiden en helpen inwoners om hun idee te laten groeien van een initiatief naar een geslaagd project. Samen met de organisaties achter WageningenDOET draagt een initiatiefnemer meteen bij aan de sociale verbondenheid in de stad. ”Die wijkinitiatieven maken de wijk groot, ze zorgen voor een verbinding met elkaar en in de buurt. Zo letten we op elkaars welzijn.”, aldus Ellen Scheenen van Solidez en aanspreekpunt voor de wijken NoordWest, Midden en West. Ook Ottelien Groenenberg is enthousiast, aanspreekpunt voor wijk Oost: “Initiatieven moet je met beide handen aangrijpen om saamhorigheid in een wijk te vergroten.”

Een stap verder dan het ‘oude’ Initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds, de voorloper van WageningenDOET, zorgde voor budget. WageningenDOET gaat een stapje verder. Een initiatiefnemer heeft soms alleen ondersteuning nodig om een idee te ontwikkelen en uit te werken.

Meer over WageningenDOET

WageningenDoet is de plek waar we elkaar vinden, verbinden en versterken. Het is een samenwerking tussen Solidez en Thuis Wageningen. Deze organisaties versterken elkaar op praktisch en procesmatig niveau. Door de krachten van beide partijen te bundelen, kennis en netwerken te delen ontstaat een solide platform voor inwoners en initiatieven in iedere buurt in de stad. Wil je meer informatie en weten bij wie je terecht kunt met jouw idee? Kijk dan op www.wageningendoet.nu.

Ook interessant!

Happy diverse people together in the park

Wageningen Dementievriendelijk

Met de pilot Wageningen Dementievriendelijk realiseert het Odensehuis samen met VCW, Platform Ouderen, Woonadviescommissie, Solidez, Politie, Woningstichting, zorgorganisaties, casemanagers en ketenregisseur van dementienetwerk, onderwijs en kerken een dementievriendelijke samenleving waarin de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten kan worden verbeterd en de zorg en ondersteuning beter kan worden afgestemd op de…

Training Verbindende Communicatie

Vrijwilligers Academie Wageningen

De Vrijwilligers Academie organiseert het hele jaar door on- en offline scholing en training voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerscentrum Wageningen (VCW) werkt hierin samen met een veelheid aan partners en Wageningse ZZP trainers. Partners zijn o.a. het Odensehuis, Thuis, Sportraad, Mantelzorg Wageningen en Humanitas. Zo organiseert VCW de Welsaam basistraining voor beginnende zorgvrijwilligers. Tenslotte, om…

Wageningen Inclusief

Wageningen Inclusief

De werkgroep Wageningen Inclusief is een praktische werkgroep die zich richt op signalen uit de stad die wijzen op de beperking van inclusiviteit en toegankelijkheid. De werkgroep brengt hier verbetering in Acties en samenwerkingen Wageningen Inclusief Wageningen Inclusief heeft er in samenwerking met ruimtelijke ordening van de gemeente en de wethouder voor gezorgd dat de…