Afbeelding: Tutku Yüksel (genomen vóór Coronamaatregelen)

Welsaam krijgt € 5.000 van Oranje Fonds voor Coronahulp Wageningen

Welsaam krijgt een bijdrage van € 5.000 van het Oranje Fonds voor de uitvoering van het initiatief Coronahulp Wageningen. Het samenwerkingsverband brengt hiermee Coronagerelateerde hulpvraag en -aanbod van inwoners van Wageningen samen. Daarnaast ondersteunen ze onder meer een groep van 500 vrijwilligers in het bieden van hulp aan mensen die dat nodig hebben. 

Om de gevolgen die de Coronamaatregelen hebben voor de Wageningse samenleving op te vangen, startte Welsaam op 16 maart Coronahulp Wageningen. Een team van professionals werkt samen om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen en te verbinden met een vrijwilliger of organisatie die hulp biedt. Om dit werk goed te kunnen doen, heeft Welsaam extra menskracht en (financiële) middelen ingezet. Esther van der Zee, directeur van Solidez en penvoerder en woordvoerder van Welsaam: “Hiermee zijn onder andere een telefooncentrale en telefoons aangeschaft. Daarnaast is ingezet op het vergroten van de bekendheid van de hulplijn en de vrijwilligerspool. Daarom is het geweldig dat Oranje Fonds een bijdrage levert om de kosten te dekken.”

Coronahulp Wageningen

Inwoners van Wageningen kunnen voor ondersteuning bellen met de Coronahulplijn of online hun vraag stellen.* Bijvoorbeeld als ze de deur niet uit kunnen om boodschappen te doen of als ze een luisterend oor kunnen gebruiken. Daarnaast kunnen inwoners hun aanbod of initiatief kenbaar maken of zich aanmelden voor de vrijwilligerspool via welsaam.nl/coronahulp. Binnen een mum van tijd meldde een overweldigend aantal van 500 vrijwilligers zich aan voor de pool.

Welsaam

Welsaam is het samenwerkingsverband van 28 organisaties voor de uitvoering van het sociaal beleid van Wageningen. De organisaties zetten zich onder andere in voor mensen die om wat voor reden dan ook moeite hebben om mee te komen in de maatschappij. Maar ook voor inwoners die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving. Dit houdt in dat de activiteiten van Welsaam gericht zijn op ontmoeting, ondersteuning en mee kunnen doen in de Wageningse samenleving.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

*Hulp nodig? Bel: 0317 41 30 88, ga naar welsaam.nl/coronahulp of word lid van Facebookgroep Wagenigen Doet: Corona Community.

Ook interessant!

hugo-ruiz-e2pVrE1PYzs-unsplash

Wijkhuizen en ontmoetingsplekken gaan weer open

Wageningen kent verschillende ontmoetingsplekken waar inwoners even binnen kunnen lopen voor een kop koffie, een praatje of een sociale activiteit. Door de Corona uitbraak, heeft dit er voor veel Wageningers een tijd niet in gezeten. De versoepelde maatregelen zorgen ervoor dat de ontmoetingsplekken van de organisaties aangesloten bij Welsaam voorzichtig weer open gaan. Gelukkig maar,…

Two cups of coffee on a wooden table, the girl holds in her hand one cup of coffee in the background. A photo indicates a meeting of people and a joint pastime

Waar kan ik terecht na de versoepelde Coronamaatregelen?

Geopend De geopende locaties houden zich aan de maatregelen van de RIVM. Dat betekent dat er vaak een deurbeleid is, een maximum aantal bezoekers binnen mag zijn en vaak de ingang en uitgang niet dezelfde deur zijn. Check zelf bij de locatie wat de maatregelen zijn. Ben je verkouden, heb je last van je keel,…

ruma kita kaartjes actie 7 (1)

Student K.S.V. Franciscus organiseert hartverwarmende kaartjesactie voor bewoners Rumah Kita

Studente Vera Janssen werkt in de weekenden in verzorgingstehuis Rumah Kita. Haar viel op dat ouderen die maar weinig sociaal contact hebben daar nu nog meer in  beperkt worden. “Ik merk dat veel bewoners het moeilijk vinden dat ze geen bezoek meer mogen ontvangen van kennissen en familie en zelf ook niet op bezoek mogen gaan…