Welzijn op Recept

Wat is Welzijn op Recept?

Welzijn op Recept is er mensen die na een ingrijpende gebeurtenis of een moeilijke periode het lastig vinden om weer een positieve draai aan het leven te geven. Bijvoorbeeld na verlies, depressie of eenzaamheid.

Jouw huisarts of zorgverlener schrijft een recept uit voor welzijn. Samen met de welzijnscoach ga je op zoek naar sociale, culturele of sportieve activiteiten, en ga je zelf aan de slag.

Welzijn op Recept kan je helpen om (weer) mensen te ontmoeten, zinvol bezig te zijn en waardering te voelen. Zodat het je aan niets ontbreekt en je je weer prettig voelt.

‘Jouw steuntje in de rug om (weer) plezier en kleur in het leven te vinden’

Hoe werkt Welzijn op Recept?

Stap 1 Aanmelding

  • Bij patiënten met psychosociale problemen waarvoor geen medische behandeling of verwijzing nodig is, kan de huisarts een welzijnsrecept voorschrijven.
  • De huisarts vraagt om goedkeuring om je contactgegevens te delen met de welzijnscoach. In Wageningen is dat welzijnscoach Christina van de Weijer.

Stap 2 Intake en matchen

  • De welzijnscoach inventariseert jouw hulpvraag. Zij heeft een goed overzicht van informele netwerken en het activiteitenaanbod in de wijken en gemeente. Hierdoor kan ze jou goed doorverwijzen naar passende activiteiten, bijvoorbeeld bij Solidez Welzijn, Startpunt of Sportservice.
  • De welzijnscoach neemt binnen 5 werkdagen contact met je op en maakt een afspraak voor een intakegesprek.

Stap 3 Wat is mogelijk

  • Samen met de welzijnscoach maak je een stappenplan;
  • Regelmatig bespreek je met je welzijnscoach hoe het met je gaat;
  • De welzijnscoach koppelt de afspraken terug naar de huisarts.

Het traject duurt maximaal 3 maanden.

Over Welzijn op Recept Wageningen