kelly-sikkema-V106bb1a9BY-unsplash (1)

Werkgroep Kansrijke Start Ede, Wageningen en Barneveld

Gerarda Homburg, teammanager Jeugdgezondheidszorg, en Sandra Mustert, strategisch adviseur Jeugdgezondheidszorg, vertellen:

Samenwerking om kwetsbare zwangeren en hun kinderen een kansrijke start te geven

De werkgroep Kansrijke Start Ede, Wageningen en Barneveld heeft de opdracht: “Kwetsbare zwangeren worden beter en sneller gesignaleerd en van de juiste interventies voorzien, opdat zo veel mogelijk zwangeren en kinderen een kansrijke start hebben” Deze werkgroep is een samenwerking van Jeugdgezondheidszorg met het sociaal domein en Geboortezorg. In Wageningen is Lilian Blanken van Startpunt als contactpersoon betrokken bij de werkgroep.

Stand van zaken en resultaten van de samenwerking

  • Inmiddels is er een stroommodel met een risicotabel ontwikkeld dat duidelijk maakt hoe te handelen bij risico-zwangeren. Daaruit kunnen disciplines opmaken wie wat moet doen op welk moment. Dit model is in een afrondende fase. Medio mei van 2021 komt dit in het VSV verband, om er een definitieve klap op te geven. Daarna wordt het in iedere gemeente geïmplementeerd.
  • Daarnaast heeft de werkgroep een nieuw signaleringsinstrument in de eerste en tweede lijn (geboortezorg) geïntroduceerd, waarop de deelnemers instructie ontvangen. Het betreft de Mind2care voor de verloskundigen en gynaecologen.
  • Inmiddels is bij ZonMw  de aanvraag gedaan: “Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap”. Deze aanvraag is gedaan door JGZ voor de gehele VGGM regio met steun van alle gemeenten, geboortezorg en sociaal domein. Hieruit is een subsidietoekenning van €50.000 euro gekomen. Met dit startbudget hebben wij de mogelijkheid gekregen ons actieplan voor verbetering van de lokale praktijk verder uit te werken. Komende halfjaar gebeurt dit in samenwerking met TNO, en een afvaardiging van gemeenten, geboortezorg en sociaal domein. Vervolgens volgt er in november een pitch, waar naar aanleiding van subsidie kan worden toegekend voor daadwerkelijk onderzoek. Dit kan op zijn vroegst dan pas april 2021 starten.

Bovenstaande is een aanvulling op het reeds bestaande zorgpad. De 3 gemeenten in de west regio hanteren zo  een uniforme werkwijze en routing.

Meer informatie?

Contact: Gerarda Homburg (gerarda.homburg@vggm.nl)

Afbeelding: Kelly Sikkema on Unsplash

Ook interessant!

digiding

Doe je digi-ding

Afgelopen maand is een nieuwe website gelanceerd: digidingen-desk.nl. Een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of…

micheile-henderson-ZVprbBmT8QA-unsplash

Integraal werken mogelijk met Inloopspreekuur Geldzaken

In 2019 heeft ontwikkeltafel Voorkomen van schulden en armoede onderzocht of een laagdrempelige inloopvoorziening voor geldzaken in Wageningen haalbaar is. Inwoners op de goede plek met vragen Kern van het idee is dat vrijwillige en professionele dienstverleners gelijktijdig op dezelfde plek aanwezig zijn, de inwoner is met zijn vraag of probleem dus altijd op de…

buurtgezinnen en kind aan huis

Voorbeelden van Buurtgezinnen en Kind aan Huis

De medewerkers en vrijwilligers van Kind aan Huis en Buurtgezinnen komen tegemoet aan de hulpvraag van gezinnen. Irini Boxma en Leen Verhoeven, coördinatoren bij Kind aan Huis en Nanneke Keuter, coördinator bij Buurtgezinnen vertellen. Hulp bij de gewone dingen Irini “Met de programma”s Kind aan Huis, Buurtgezinnen en Voorleesexpress proberen we de gewone dingen zoals…