kelly-sikkema-V106bb1a9BY-unsplash (1)

Werkgroep Kansrijke Start Ede, Wageningen en Barneveld

Gerarda Homburg, teammanager Jeugdgezondheidszorg, en Sandra Mustert, strategisch adviseur Jeugdgezondheidszorg, vertellen:

Samenwerking om kwetsbare zwangeren en hun kinderen een kansrijke start te geven

De werkgroep Kansrijke Start Ede, Wageningen en Barneveld heeft de opdracht: “Kwetsbare zwangeren worden beter en sneller gesignaleerd en van de juiste interventies voorzien, opdat zo veel mogelijk zwangeren en kinderen een kansrijke start hebben” Deze werkgroep is een samenwerking van Jeugdgezondheidszorg met het sociaal domein en Geboortezorg. In Wageningen is Lilian Blanken van Startpunt als contactpersoon betrokken bij de werkgroep.

Stand van zaken en resultaten van de samenwerking

  • Inmiddels is er een stroommodel met een risicotabel ontwikkeld dat duidelijk maakt hoe te handelen bij risico-zwangeren. Daaruit kunnen disciplines opmaken wie wat moet doen op welk moment. Dit model is in een afrondende fase. Medio mei van 2021 komt dit in het VSV verband, om er een definitieve klap op te geven. Daarna wordt het in iedere gemeente geïmplementeerd.
  • Daarnaast heeft de werkgroep een nieuw signaleringsinstrument in de eerste en tweede lijn (geboortezorg) geïntroduceerd, waarop de deelnemers instructie ontvangen. Het betreft de Mind2care voor de verloskundigen en gynaecologen.
  • Inmiddels is bij ZonMw  de aanvraag gedaan: “Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap”. Deze aanvraag is gedaan door JGZ voor de gehele VGGM regio met steun van alle gemeenten, geboortezorg en sociaal domein. Hieruit is een subsidietoekenning van €50.000 euro gekomen. Met dit startbudget hebben wij de mogelijkheid gekregen ons actieplan voor verbetering van de lokale praktijk verder uit te werken. Komende halfjaar gebeurt dit in samenwerking met TNO, en een afvaardiging van gemeenten, geboortezorg en sociaal domein. Vervolgens volgt er in november een pitch, waar naar aanleiding van subsidie kan worden toegekend voor daadwerkelijk onderzoek. Dit kan op zijn vroegst dan pas april 2021 starten.

Bovenstaande is een aanvulling op het reeds bestaande zorgpad. De 3 gemeenten in de west regio hanteren zo  een uniforme werkwijze en routing.

Meer informatie?

Contact: Gerarda Homburg (gerarda.homburg@vggm.nl)

Afbeelding: Kelly Sikkema on Unsplash

Ook interessant!

onderwijzers-gezocht

Leraren en onderwijsassistenten gezocht!

Vanaf maandag 4 april gaat het Pantarijn met een onderwijsprogramma van start voor Oekraïense jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die in Wageningen en omgeving zijn opgenomen in gastgezinnen. Op de vmbo-locatie aan de Hollandseweg 9 wordt een aantal lokalen vrijgemaakt. In samenwerking tussen Pantarijn, de gemeente Wageningen, Welkom in Wageningen, de…

digiding

Doe je digi-ding

Afgelopen maand is een nieuwe website gelanceerd: digidingen-desk.nl. Een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of…

perspectieffonds

Dit jaar nog extra budget nodig?

Het Perspectieffonds biedt je misschien uitkomt! Het perspectieffonds financiert namelijk vraaggerichte activiteiten, voorlichting en andere activiteiten in relatie tot de thema’s van Welsaam. Maar: dit potje van 2021 is nog niet leeg! Waarschijnlijk door de coronamaatregelen kwamen er maar weinig aanvragen binnen dit jaar. Het zou zonde zijn als er geld in het fonds blijft…