Samenwerking in het sociaal domein

Samenwerkingsverband Welsaam zet zich preventief in voor het welzijn van alle inwoners van Wageningen en ondersteunt inwoners en organisaties die zelf iets willen bijdragen aan de samenleving.

Samenwerken?

Zie jij dat er onder Wageningers behoefte is aan een workshop of cursus? Welsaam's perspectieffonds biedt financiële ondersteuning aan partijen die samenwerken met Welsaam. 

In de spotlight

Peter Daems In de spotlight

“Twintig jaar geleden was een contactmoment 10 minuten, nu is dat minimaal een halfuur”

Anneke Sijbrand spotlight

“Het is zó fijn om te kunnen zeggen: het kan wél, kom maar binnen”

Irini Boxma en Leen Verhoeven van Kind aan Huis (2)

“Jij bent van Kind aan huis, hè? We gaan nú een plan maken hoe we dit varkentje gaan wassen.”

Nieuws

wageningen

Uitnodiging herfstcollege: De leefbare stad

Vacature Odensehuis

Vacature Sociaal Werker 28 – 32 uur voor Odensehuis Gelderse Vallei e.o.

Christel Hoogland (1)

Nieuwe procesbegeleider Welsaam stelt zich voor – maak kennis met Christel Hoogland

Deelnemende organisaties