Foto: Esther Meijer

Perspectieffonds

Bied jij diensten of activiteiten die niet worden gefinancierd vanuit de basisvoorziening? Het Perspectieffonds biedt misschien uitkomst! Doe een aanvraag en kijk of je in aanmerking komt. Hoe?

 1. Download het aanvraagformulier
 2. Stuur de ingevulde versie op naar perspectieffonds.welsaam@gmail.com

Het Perspectieffonds financiert vraaggerichte activiteiten, voorlichtingsactiviteiten en andere activiteiten in het kader van de thema's van Welsaam.

De voorwaarden voor een aanvraag

 • Er is behoefte aan de activiteit bij inwoners van Wageningen en dit is aantoonbaar
 • Er is een duidelijke toegevoegde waarde voor de deelnemers in relatie tot de te maken kosten
 • De activiteit levert een bijdrage aan de resultaten van Welsaam
 • Het gaat om preventief aanbod, die mogelijk besparing op maatwerk oplevert
 • De activiteit vormt geen dubbeling met bestaand aanbod
 • De activiteit wordt ondersteund door de betrokken themagroep
 • Er zijn meerdere partijen betrokken bij de aanvraag, waaronder minimaal 1 partner van Welsaam
 • Niet bedoeld voor exploitatietekorten
 • Niet bedoeld voor terugkerende jaarlijkse structurele financiering

Contactpersoon: Rien van Doorn (Humanitas)
E-mail: perspectieffonds.welsaam@gmail.com