de bblthk

de bblthk is de openbare bibliotheek van Wageningen. Binnen Welsaam is de bblthk o.a. actief met het Digitaalhuis en de VoorleesExpress:

  • De VoorleesExpress koppelt vrijwilligers aan gezinnen met kinderen die extra stimulans in de taalontwikkeling kunnen gebruiken. De kinderen worden voorgelezen en er worden taalspelletjes gedaan. Ouders worden ondersteund in het zelf actief werken aan de taalontwikkeling van hun kind met voorlezen, praten, zingen en spelen.
  • het Digitaalhuis Wageningen is een samenwerkingsverband van: de bblthk, Solidez, Gilde, VWON, gemeente, VCW, NLTraining en Stichting Lezen en Schrijven. We werken samen aan het terugdringen van laaggeletterdheid en het vergroten van basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van inwoners van Wageningen. De bblthk is samen met de gemeente, coördinator van dit samenwerkingsverband. De meeste activiteiten zijn geconcentreerd in de bblthk en worden veelal door vrijwilligers uitgevoerd. Het gaat om individuele begeleiding en groepsactiviteiten. We richten ons op volwassenen die willen leren: taal, rekenen, digitale vaardigheden. Veel deelnemers hebben Nederlands als Tweede taal (NT2). Deelnemers met Nederlands als Eerste taal (NT1) zijn veel moeilijker te bereiken, daar ligt een grote uitdaging.

Meer informatie via www.bblthk.nl