Thuis Wageningen

We leven in een wereld waar verschillende maatschappelijke vraagstukken elkaar in een razend tempo opvolgen. Zij hebben een groot, ontwrichtend en soms onomkeerbare invloed op onze toekomst en die van de wereld. Denk aan de gevolgen van de klimaatcrisis, verdeeldheid in samenleving met een steeds groter wordende kloof tussen verschillende groepen. De tijd dringt. Niets doen is geen optie.

Thuis Wageningen gelooft er in dat we samen de koers kunnen veranderen. Dat een duurzame en rechtvaardige wereld in 2030 mogelijk is. Daarom werken we bij Thuis Wageningen aan maatschappelijke vraagstukken die ons wakker houden. Want een nieuwe toekomst ontstaat niet vanzelf. Oude systemen, spelregels en denkwijzen staan dit in de weg. Als we écht willen veranderen is iets anders nodig: nieuwe denkrichtingen, innovatieve aanpakken en bijzondere samenwerkingen.

Met zo’n 100 verschillende Thuismakers, onze vrijwilligers, maken we dat mogelijk op onze ontmoeting-, en werkplek. Daar komen verschillende mensen en werelden samen en wij verbinden hen met elkaar, met ons en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij zetten we in op samenwerking tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, overheid en het bedrijfsleven om kennis, beleid en praktijk aan elkaar te koppelen, zodat bedachte aanpakken relevant zijn, draagvlak hebben en uitvoerbaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn oa Wageningen Doet, waarbij we anderen ondersteunen bij het opzetten van initiatieven, onze Stadskamer waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten, de Wisselboetiek, het Plantenasiel of de Foodsharing fridge waar we met de stad inzetten op hergebruik en het voorkomen van verspilling.

Meer informatie

www.thuiswageningen.nl 

Contactpersoon

Tutku Yuksel

Locatie

Stationsstraat 32, 6701 AM Wageningen