Voedselbank Neder-Veluwe e.o.

De grondgedachte van de Voedselbank is: het helpen van mensen in nood en tegengaan van verspilling van goed voedsel. De stichting verstrekt voedselpakketten aan mensen die om welke reden dan ook te weinig geld overhouden voor het noodzakelijke levensonderhoud.

Voedselbank Neder-Veluwe en Omstreken is sinds 2007 actief voor inwoners van de gemeenten Wageningen, Renkum en Rhenen (met uitgiftelocaties in Wageningen, Renkum, Doorwerth, Oosterbeek, Rhenen en Elst (U) ). De Voedselbank Neder-Veluwe is een zelfstandige Stichting die uitsluitend werkt met vrijwilligers en gesteund wordt door sponsors en donateurs.

Meer informatie

www.voedselbanknederveluwe.nl