Welkom in Wageningen

Welkom in Wageningen is een organisatie die overzicht biedt van de initiatieven om vluchtelingen op te vangen, een prettig verblijf te bieden en zo nodig een welkom thuis te heten. Daarnaast geeft Welkom in Wageningen informatie geven over aantallen, aard en status van de op te vangen mensen. Tenslotte helpt Welkom in Wageningen de samenwerking tussen de verschillende initiatieven bevorderen en nieuwe initiatieven waar nodig op weg.

Meer informatie

www.welkominwageningen.nl